เตียง 5 ฟุต ราคาถูกหาซื้อได้ที่ไหน

ตังนั้นหากสามารถกุม ความเร็วไว้ใด้และมีพลังมากพอ การหาเงินก็ไม่ได้ยากเยินอะไรมากมายนัก ตัวอย่างเช่นแร่เหล็กกับก้อนโลหะที่กำลังขึ้นราคาอยู่ในตอนนี้ ถ้ามีบ้าน เป็นของตัวเอง ก็จะสามารถไป เตียง 5 ฟุต ราคา กลับระหว่างทางเหนือกับทางใต่ใต้อย่าง ง่ายดาย แค่ค่ารับซื้อก้อนโลหะอย่างเดียว ก็ฟันกำไรอื้อซ่าได้แล้ว

หลังจากคิดแล้วคิดอีก เฉินเฟังก็ตัดสินใจซื้อบ้านของตัวเอง เขาถูกส่งไปยังบ้านของตัวเองผ่านทางคำสั่งใหม่ของระบบ ครั้นเห็นบ้าน แล้วร้สึกว่าคล้ายกับห้องที่เขาอย่ในโลกความจริงมากทีเดียว ในพื้นที่เตียง 1 เตียง โต๊ะเขียนหนังสือ 1 ตัว และตู้ใส่ของ 1 ใบ นอก นั้นโล่งโจ้งไม่มีอะไรอีก แต่ที่นี่ดีกว่าในโลกภายนอกอยู่หน่อย เพราะด้าน หลังมีลานโผล่มาด้วย ที่นอน 5 ฟุต ราคา ดูท่าจะเปีนที่สำหรับใช้เลี่ยงลัตว่เลี้ยง มีรางใส่ อาหารกับรางใส่นั้าอย่างละราง

เฉินเหิเงกำหนดเมืองที่จะสามารถไปกลับได้ 3 เมืองตังนี้ เมือง มังกรเมฆ เมืองท่าเชียงห่าย และเมืองเขี้ยวมังกร ซึ่งเป็นตำแหน่งสุดมุม 3 มุมของทวีปกู่ย่าพอตี เขาใช้เวลาอีก 3 ชั่วโมงย้ายไอเท่มจากในคลังเกํบ ไอเท่มมาที่นี่ พอเห็นหลายฝูกับราชาสุนัขป่าน้อยเบนเน็ตตํเล่นกันอยู่ที่ ลานหลังบ้าน เขาก็นึกถึงเชียวหยาวขึ้นมาทันที

เฉินเหิเงติดต่อเชียวหยาวอีกครั้ง ซึ่งเธอก็กำลังอยู่ในเมืองมังกร เมฆด้วยพอดี ราคาที่นอน ด้งนั้นจึงนัดเจอกันที่ภัตตาคาร พร้อมกันนั้นก็นัดพวก เฮยโถวไปด้วยเพื่อเอาเงินค่าขายแร่ไปให้ และแน่นอนว่ากะจะไปเฉ่งเรื่อง หูจื่อหลิงด้วยอีกเรื่อง

ที่ภัตตาคาร เฮยโถวกับเจี๋ยเต่อพยายามกลั้นหัวเราะอย่างสุดชีวิต แต่หยกม่วงกับปิศาจหลิวสิพากันหัวเราะคิกคักอย่างเปิดเผยชนิดไม่มีการ เกรงอกเกรงใจกันเลย ปรากฏว่าเวลาที่ต้องไปขายก้อนแร่เหล็ก ทั้ง 6 มี อันต้องเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาทุกครั้ง ครั้งนี้เฉินเหิเงเป็นฝ่ายบอกขึ้นเอง ว่าจะไปให้ ทุกคนย่อมจะเห็นพ้องด้วยความยินดียิ่ง แถมยังพร้อมใจกัน ที่นอน 6 ฟุต ราคา ไม่ เกิน 2000 ทำเป็นลืมบอกเรื่องความสามารถในการยัดเขียดขายภาพของเถ้าแก่ หูจื่อหลิงอีกต่างหาก เฉินเฟิงจึงได้แต่ถอนหายใจที่ตันมีเพื่อนแบบนี้โดย ทำอะไรคนทั้ง 6 ไม่ได้

พอได้ยินว่าก้อนโลหะเองก็ขี้นราคาสูงทะลุเพดานเหมือนกัน ทุก คนก็รีบเคลียร์คลังไอเท่มกันทันที แต่ก็ยังไม่มีใครยอมไปหาหูจื่อหลิงอยู่ดี สุดท้ายต่างก็ขายให้เฉินเฟิงที่คิดจะขอกำไรจากค่าแรงในราคาก้อนละ 190 เหรียญเงิน

ทั้ง 6 สะสมก้อนโลหะได้รวมกันประมาณ 900 ก้อน ทำเอา กระเป๋าเงินเฉินเพิงกลวงไปในพริบตา แถมยังต้องวิ่งไปกลับธนาคารอีก 3 รอบกว่าจะจ่ายเงินให้ทุกคนได้หมด แน่นอนว่ามีก้อนโลหะบางก้อนเปีน ฟูกที่นอน ก้อนโลหะร ะดับกลาง ซึ่งถือวำให้เฉินเพิงได้กำไรไป เพียงแต่เฉินเสงมี อันต้องหอบภาพยักษรกลับมาอีก 2 ภาพเท่านั้น

หลังจากเคลียร์ก้อนโลหะจนหมดแล้ว ทั้ง 6 ก็ออฟไลน้ใปก่อน หนึ่งนั้นเปีนเพราะจนตอนนี้ภัยพิบัติที่หุบเขามรณะก็ยังไม่สิ้นสุดลง สอง เป็นเพราะต่างก็ออนไลน์มานานเกินไปแล้ว